Të dashur Miq dhe
Kolegë!

Portali këtu është në standby nga janari 2016! Për ketë, njoftimet e sjella i referohen deri
periudhës se mësipërme! Sidoqoftë, ne do të vazhdojmë të përdorim kohë pas kohe
mediat shoqëruese duke ju përmbajtur angazhimit origjinale për të sjellë
përditësimet më të rëndësishme të lidhura me tregun e energjisë në Shqipëri.

Për sa më sipër,
mendimi juaj është gjithmonë shumë i dobishëm në punën tonë të përditshme dhe
ne do të jemi mirënjohës nëse dëshironi ta ndani me ne! Kliko këtu për të kontaktuar me
ne për të lënë dëshminë tuaj, për dërgimin e çdo mendimi, për të dërguar ndonjë
kërkesë, etj.

Faleminderit dhe respekt,

Lorenc Gordani

www.adviser.albaniaenergy.org